เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก

รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบจาน ให้แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization for Islamic Cooperation – OIC) และกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Alignment Movement – NAM) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าตรวจลงตรา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ada.edu.az หรือติดต่อ Ms. Nigar Asgarova ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โทรศัพท์ (+994 12) 5969296

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาผ่านกระทรวงการต่างประเทศโดยจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือรัสเซียและผ่านการรับรองเอกสารมายังกองยุโรปตะวันออก กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

29 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ