ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ระดับป.ตรี ที่ International University in Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

International University in Geneva มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับเดือนกันยายน ปี 2018 ซึ่งมีทุนการศึกษามอบให้สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 40% ตลอดระยะเวลาการศึกษา

-จำนวน 6 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาสื่อ และการสื่อสาร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำหรับนักศึกษาจากทั่วโลก

-เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น นักเรียนจำเป็นต้องยื่นผลการทดสอบ IELTS หรือ TOEFL หรือผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

ส่งจดหมายแนะนำตัว ความยาวไม่เกิน 300 คำ โดยจดหมายฉบับนี้จะถูกส่งไปยังศาสตราจารย์ Claude Cellich และถูกส่งไปพร้อมกับใบสมัครออนไลน์ที่สมบูรณ์

 

ปิดรับสมัคร:

18 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.iun.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ