งานประชุมเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม & แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่อินโดนีเซีย

โอกาสดีๆ ในการเรียนรู้ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและร่วมมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อ Bali Asia International Model United Nations (BAIMUN) จัดการจำลองการประชุมของสหประชาชาติ (United Nations) ขึ้น

ซึ่งในปีนี้มาในธีม “การพัฒนาความตระหนักด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” เพื่อร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขในทางที่เหมาะสม รายละเอียดการเข้าร่วมมีดังนี้

 

 

รายละเอียดโครงการ:

BAIMUN มุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงผู้นำเยาวชนของโลก และสนับสนุนผู้นำเยาวชนที่พร้อมจะแก้ไขปัญหาของโลก ด้วยการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดและการแก้ปัญหา

 

ระยะเวลาการเข้าร่วมการประชุม:

18 – 21 มกราคม 2020

 

สถานที่เข้าร่วมประชุม:

Bali International Conference Centre, Nusa Dua ประเทศอินโดนีเซีย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุ 17 – 25 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ

– ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยม/มหาวิทยาลัย หรือจบการศึกษาระดับมัธยม/มหาวิทยาลัย หรือต้องลงทะเบียนในองค์กร/สถาบัน/บริษัทระหว่างประเทศ

 

ค่าใช้จ่าย:

– ราว 70 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,000 บาท) ทั้งนี้ไม่มีความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ ในการช่วยเหลือผู้สมัครในขณะนี้ แต่ผู้สมัคสามารถขอทุนสนับสนุนจากแหล่งองค์กรท้องถิ่นได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท/องค์กร หรือโรงเรียน/วิทยาลัยโดยหลังจากที่ได้สมัครและได้รับการยอมรับในฐานะตัวแทนของ BAIMUN ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ LoA ซึ่งสามารถใช้ LoA เป็นเอกสารแนบในการขอทุนสนับสนุนได้

– ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พัก

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– BAIMUN ให้บริการที่พักระดับ 4 ดาวพร้อมห้องแชร์สำหรับ 2 หรือ 3 คน (เฉพาะผู้ที่ได้รับการพิจารณาคำขอพิเศษเท่านั้น) การจัดสรรโรงแรมจะตัดสินใจโดยคณะกรรมการ คำขอพิเศษเกี่ยวกับโรงแรมจะได้รับการคัดเลือกตามความจำเป็นและเหมาะสม

– ให้ความช่วยเหลือรถรับส่งจากสนามบินไปยังโรงแรม สำหรับผู้ได้รับการพิจารณาคำขอพิเศษ

– อาหารระหว่างการเข้าร่วมประชุม

 

สามารถสมัครได้ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

balimodelunitednations

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ