คอร์สออนไลน์ “การคุ้มครองเด็ก: สิทธิเด็กทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ” โดย Harvard U.

แนะนำคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจอีกแล้ว! จากแพลตฟอร์ม edX กับวิชา “การคุ้มครองเด็ก: สิทธิเด็กทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ” จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Harvard

ผู้ที่สนใจจะได้เรียนรู้วิธีการปกป้องเด็กๆ จากความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบและการถูกละเลย ผ่านกฎหมาย, นโยบาย และการปฏิบัติในกรอบสิทธิมนุษยชน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:

– ต้นกำเนิดของการคุ้มครองเด็กในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

– วิธีการวิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองเด็กทั่วโลก และความเกี่ยวข้องของนักแสดงกับการคุ้มครองเด็ก

– ผลกระทบของความรุนแรง, การเอารัดเอาเปรียบและการละเมิด (VEA) ต่อพัฒนาการทางอารมณ์สังคมและร่างกายของเด็ก และกลยุทธ์ในการป้องกันและตอบสนองต่ออันตรายเหล่านี้

– มาตรฐานการคุ้มครองเด็กที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

– วิธีการประเมินและเสริมสร้างระบบการคุ้มครองเด็ก

 

หลักสูตร:

1. สิทธิของเด็กทุกคนในการถูกคุ้มครอง

– มูลนิธิกฎหมายคุ้มครองเด็ก

– การกำหนดและการจัดการการคุ้มครองเด็ก

 

2. ความรุนแรงต่อเด็ก

– สาเหตุและผลกระทบของความรุนแรง

– กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง

– ตัวอย่างของการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง

 

3. เด็กและกฎหมาย

 

4. แนวทางการคุ้มครองเด็ก

– ส่วนประกอบของระบบคุ้มครองเด็ก

– การระบุปัญหาในระบบการคุ้มครองเด็ก

– กิจกรรมระดับโลกและระดับท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างระบบคุ้มครองเด็ก

 

ระยะเวลาการเรียน:

28 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 – 3 ชั่วโมง

 

ภาษาที่ใช้ในการเรียน:

เรียนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ

 

ค่าใช้จ่าย:

ฟรี แต่หากต้องการเกียรติบัตรหลังเรียนจบคอร์สจะมีค่าใช้จ่าย 99 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3,000 บาท)

 

สมัครเรียนได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ