Bangkok Airways รับสมัครพนักงานด้านการตลาด (วุฒิป.โท) TOEIC 800+

Bangkok Airways เป็นสายการบินอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ก่อตั้งงในปี 1968 โดยบริษัทที่รู้จักกันในชื่อ Sahakol Air ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการการเดินทางทางอากาศ มีเส้นทางระหว่างประเทศหลายสาย

ขณะนี้ ทาง Bangkok Airways เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Manager – Flyer Bonus Partnership Non-airline เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักวิเคราะห์ด้านการตลาดขององค์กร ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน

– มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

– มีภาวะผู้นำ สามารถผลักดันการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

– มีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

– บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ชอบพบปะผู้คน

– มีทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม (TOEIC 800 คะแนน ขึ้นไป)

– สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

– สนับสนุนผู้อำนวยการเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดของรายการสะสมคะแนน FlyerBonus โดยติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปความเป็นไปของข้อมูลตลาด จากเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงลึกกับธุรกิจคู่ค้าความต้องการของลูกค้า รวมถึงข้อมูลการแข่งขันด้านโปรแกรมสิทธิประโยชน์ในตลาดกลุ่มเป้าหมาย

– แสวงหาโอกาส คัดสรรธุรกิจคู่ค้า สร้าง พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจพันธมิตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

– กำหนดรูปแบบการเจรจาต่อรองราคา โดยคาดการณ์และกำหนดราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย ตรวจสอบและร่างสัญญาข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือระหว่างรายการสะสมคะแนน FlyerBonus กับธุรกิจคู่สัญญา รวมถึงสัญญาการว่าจ้างงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

– วางแผนและดำเนินงานรายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างรายได้จากรายการสะสมคะแนน FlyerBonus รวมถึงกระตุ้นการสะสมคะแนนและแลกของรางวัลผ่านรายการสะสมคะแนน FlyerBonus

– บริหารแผนงานภายใต้ต้นทุนและงบประมาณที่เหมาะสม โดยกำกับดูแลติดตาม สรุปผล และประเมินแผนงานตามที่วางไว้

– บริหารแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้อง ทันสมัย และวางแผนช่องทางการสื่อสาร offline และ online ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

– ติดตาม ตรวจสอบ ชี้ปัญหา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาของงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงให้คำแนะนำที่ก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพตามนโยบายของบริษัท

– สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

– เวลาปฏิบัติงาน: จันทร์ – ศุกร์, เวลา 08.00 – 17.30 น.

 

สวัสดิการเบื้องต้น:

– สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

– ประกันชีวิต

– ประกันสุขภาพ

– เงินโบนัสตามผลงาน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองการจัดการทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 99 หมู่ 14
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

ที่มา: jobsdb

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ