Bangkok Airways รับสมัครงานประจำสำนักงานใหญ่จตุจักร (TOEIC 550+)

อีกหนึ่งงานที่น่าสนใจจากสายการบิน Bangkok Airways ที่ใครอยากร่วมงานในแวดวงการบินห้ามพลาดการประกาศรับสมัครนี้!!

Bangkok Airways เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Marketing Campaign ประจำสำนักงานใหญ่จตุจักร ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

– วางแผน นำเสนอแคมเปญ กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย พัฒนา และนำไปปฏิบัติในบรรลุวัตถุประสงค์

– บริหารทีม เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางการตลาด ประสานงานและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดต่างๆ

– ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแคมเปญ

– ติดตาม วัดผล จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญ และการประเมินตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักต่อผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพันธมิตรทางธุรกิจ

– จัดทำแคมเปญ ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และรายงานสิ่งผิดปกติให้ผู้บังคัญบัญชาทราบ

– รักษาความสัมพันธ์ บริหารจัดการความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการด้านสัญญา และการประเมินประสิทธิภาพ

– ตรวจเช็คราคาขายบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามแผนงานของส่วนพิกัดอัตราโดยสาร และนำเสนอแคมเปญกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันทางการตลาด

– นำเสนอและเลือกใช้เครื่องมือหรือช่องทางการตลาด ที่เหมาะสมกับแคมเปญออนไลน์ที่จัดทำ

– วิเคราะห์รายงานราคารายวันร่วมกับทางส่วนงานพิกัดอัตราค่าโดยสารเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขัน

– ให้คำแนะนำทีมในการช่วยเหลือลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้โดยสารที่ประสบปัญหาในการซื้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซด์ เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

 

คุณสมบัติ:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาการตลาด หรือด้านการบริหารธุรกิจ

– มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด การตลาดฐานข้อมูล และการทำแคมเปญส่งเสริมการขาย 3 ปีขึ้นไป

– มีประสบการณ์ในการติดต่อเจรจาธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจ

– มีความรู้พื้นฐานในการจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขาย

– มีความรู้เรื่องฐานข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อ และการประมวลผลผ่านระบบสารสนเทศ

– มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และการใช้งานระบบส่งอีเมลไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Email Marketing Applications)

– มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (ผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน หรือมากกว่า)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสำนักงานใหญ่ ถนน วิภาวดีรังสิต

– เวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 17:30 น.

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ที่มา: JobsDB

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ