ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานของธนาคาร จำนวนหลายอัตรา

ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร จำนวนหลายอัตรา สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้

 

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ:

1. เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (Marketing Officer)

2. พนักงานโอนเงินต่างประเทศประจำสาขา (Foreign Remittance Officer)

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน:

1. เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (Marketing Officer)

– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคาร

– วางแผนและเป็นที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้า

 

2. พนักงานโอนเงินต่างประเทศประจำสาขา (Foreign Remittance Officer)

– ให้บริการลูกค้าด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ / เงินโอนต่างประเทศ

– ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการด้านต่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สถิติ

2. อายุไม่เกิน 27 ปี

3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับตำแหน่งพนักงานโอนเงินต่างประเทศ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประวัติการทำงาน (Resume)

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาหลักฐานทางทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย) ได้แก่ สด.8 หรือ สด.43

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงานได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2685 7704 คุณธิดารัตน์ บุตรวาปี

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ