แนะนำโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนกับธนาคารกรุงเทพ ใครสนใจควรศึกษาไว้!

การฝึกงานคือช่วงเวลาที่น้องๆ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการทำงานแบบมืออาชีพ และได้เรียนรู้สกิลที่ในห้องเรียนไม่สามารถสอนได้

มีหลายองค์กรในประเทศที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานและสั่งสมประสบการณ์ เช่นเดียวกับธนาคารกรุงเทพ ที่เปิดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนให้เข้ามาร่วมเรียนรู้ได้ในแต่ละปี น้องๆ คนไหนสนใจสามารถดูรายละเอียเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับสมัครในปีต่อๆ ไปได้

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 โดยไม่จำกัดสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เรียน

– เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

– สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาในระยะเวลาฝึกงาน

– คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ระยะเวลาฝึกงาน:

ประมาณ 40 วัน ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

 

สถานที่ฝึกงาน:

– สำนักงานใหญ่สีลม

– สำนักงานพระราม 3

– สำนักงานพระราม 9

– สำนักงานพลับพลาไชย/วรจักร

– สาขาธนาคารในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

กำหนดการรับสมัครในปี 2562

*การรับสมัครในปีนี้ได้หมดเขตไปแล้ว แต่สามารถดูรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวได้

 

หมายเหตุ:

– นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาในระยะเวลาโครงการฝึกงานตามช่วงเวลาที่ประกาศ

– การฝึกในช่วงเวลานอกเหนือจากที่ประกาศ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของธนาคาร

– ขั้นตอนการคัดเลือกและจำนวนการจัดรับนักศึกษาพิจารณาจากความเหมาะสมและความพร้อมของธนาคารในช่วงเวลาที่ประกาศไว้

– ธนาคารจะออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้เฉพาะนักศึกษาที่เข้าฝึกงานไม่ต่ำกว่า 80% ของช่วงเวลาตามที่กำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

– โทร. (66) 0 2685 7855

 

ที่มา: ธนาคารกรุงเทพ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ