Bangor University มอบทุนในหลักสูตร MBA ประจำปี 2018 ณ สหราชอาณาจักร

Bangor University มหาวิทยาลัยในเวลส์ มอบทุน Chartered Banker MBA Scholarships สำหรับเรีียนต่อในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2018 โดยเป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่จ่ายเงินค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีมูลค่าถึง £8,000 (ประมาณ 341,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ในหลักสูตร MBA

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

-ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การเข้าเรียน สำหรับหลักสูตรแบบเต็มเวลา และได้รับการเสนอให้เข้าเรียนในฤดูใบไม้ร่วงปี 2018

-เป็นผู้ที่สนับสนุนเงินค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง

-หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการของคุณ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

18 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

charteredbankermba.bangor.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ