ธปท.รับสมัคร “ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร” เงินเดือน 23,700 บาท

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง “ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร” รายละเอียดการรับสมัครงานมีดังต่อไปนี้

 

 

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น:

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

– หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

– ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร/สื่อสารดิจิทัล/เศรษฐศาสตร์/การตลาด/ออกแบบ/อักษรศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารดิจิทัลอย่างน้อย 2 ปี

– หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบงานเผยแพร่ทางสื่อดิจิทัล หรือเคยมีผลงานเขียนลงสื่อออนไลน์ จะเป็นประโยชน์ต่องาน

 

วิธีการสมัคร:

– รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น

– ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน

– ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย

– ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล

– ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่างๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ

 

ปิดรับสมัคร:

8 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Bank of Thailand _ Careers and Employment

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ