อยากรับราชการต้องรู้ไว้ 8 โรคต่อไปนี้ คือโรคต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนด

ในการเข้ารับราชการนั้นผู้สมัครจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. (ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 36 ข. (2)) เนื่องจากโรคที่กำหนดอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานราชการ หรืออาจจะสร้างความเสียหายต่องานได้

ใครที่วางแผนอยากข้าราชการอย่าลืมออกกำลังกาย ตรวจโรค และดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคต่อไปนี้…

 

 

1. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

 

2. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

 

3. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

 

4. โรคพิษสุราเรื้อรัง

 

5. โรคไตวายเรื้อรัง

 

6. โรคสมองเสื่อม

 

7. โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

8. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน หน้าที่ตามที่ ก.พ.กำหนด

 

ที่มา:  gotoknow

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ