ทำความเข้าใจ College vs. University ในสหรัฐฯ จะแตกต่างกันหรือไม่ หาคำตอบได้ที่นี่

คำว่ามหาวิทยาลัย แปลตรงตัวเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า “University”  ส่วนคำว่า “College” ในแต่ละประเทศทั่วโลกนั้น ไม่ได้สื่อความหมายตรงกันทุกประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทยหากพูดถึง College อาจจะหมายถึงโรงเรียนมัธยม คณะในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยต่างๆ หรือสถานอบรมอาชีพ ส่วนในประเทศสเปน คำว่า Colegio (College) มีความหมายถึงโรงเรียนมัธยมปลาย

ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นคำว่า “College” คือการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยม โดยจะใช้เวลาศึกษาต่อเฉลี่ย 4 ปี เช่นเดียวกับ “University”

 

 

College คืออะไร?

สถาบันการศึกษาที่มีชื่อต่อท้ายด้วยคำว่า College เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Education) หลักสูตร 4 ปี และมีการทำวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยเช่นเดียวกับสถาบันอื่นๆ

แม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นสถาบันสอนศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Colleges) แต่ในสหรัฐฯนั้น ไม่ได้จำกัดเพียงการสอนในสายมนุษยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์เพียงอย่างเดียว ยังมีสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เปิดให้นักศึกษาได้เลือกเข้าเรียนอีกด้วย

 

ซึ่งหลักสูตรใน College นั้นจะแยกสาขาศิลปศาสตร์ (Bachelor of Arts) และวิทยาศาสตร์ (Bachelor of Science) ซึ่งการเรียนต่อแบบ 4 ปีใน College จะมุ่งเน้นความสำคัญกับระดับปริญญาตรี หรือการเรียนในระดับวิชาชีพชั้นสูง (Professional School) เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย สถาปัตยกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เป็นต้น

อีกรูปแบบหนึ่งของ College ในสหรัฐฯ จะเป็นวิทยาลัยชุมชน หรือ Community College สำหรับนักศึกษาที่เริ่มเรียนที่นี่ สามารถขยายระยะเวลาการศึกษาเป็น 4 ปี เพื่อให้เรียนจบระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) ได้

 

University คืออะไร?

University หรือมหาวิทยาลัยนั้น เป็นคำที่หลายๆ คนคุ้นหูกันอยู่แล้ว โดยมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานั้นจะเป็นสถาบันที่มีขนาดใหญ่ มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีหลักสูตรการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา เช่น ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสถาบันวิชาชีพ อีกทั้งยังมีการเน้นไปที่การศึกษา ค้นคว้า และการวิจัย พัฒนาในสาขาต่างๆ

พูดง่ายๆ คือ University ในสหรัฐฯ นั้นจะเป็นสถาบันที่มีขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวาง มีหลักสูตรเปิดสอนอย่างหลากหลาย มีจำนวนอาจารย์ และนักศึกษาจำนวนมาก จะเห็นได้จากยอดการรับลงทะเบียนแต่ละครั้งจะรับมากถึงราวๆ หมื่นคน

แต่มหาวิทยาลัยรัฐในบางเมืองที่มีขนาดเล็กก็ยังมีให้เห็นอยู่เช่น Marymount California University ที่รับลงทะเบียนนักศึกษาใหม่เพียง 985 คนเท่านั้น ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ระบบการศึกษา และหลักสูตรก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เท่าไหร่นัก

 

 

เพียงเท่านี้ก็ไขข้อข้องใจได้ใช่ไหมล่ะว่า College และ University ในสหรัฐอเมริกานั้นล้วนเป็นสถาบันเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเหมือนๆ กัน เรียกได้ว่าแทบจะไม่แตกต่างกันเลย

 

ที่มา:  usnewsSRU Language Centre

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ