ทุน BARBRO KLEIN รับสมัครนักวิชาการ (ปริญญาเอก) ร่วมงานในสวีเดน พร้อมการสนับสนุนเต็มจำนวน

Barbro Klein Fellowship มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาในแง่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมุมมองระดับโลก

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการเปิดรับนักวิชาการจากหลากหลายสาขาในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อมาร่วมทีมวิจัยในการค้นคว้าเพื่ออนาคต

เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับเลือกสามารถจดจ่ออยู่กับความสนใจในการวิจัยของตนเองได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวิชาการ Collegium และเข้าร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมทางวิชาการนอกเหนือจากสาขาเฉพาะทางของตนอีกด้วย

 

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า อย่างน้อย 3 ปี

– ในใบสมัครจำเป็นต้องระบุความสำเร็จทางวิชาการอื่นๆ เช่นผลงานตีพิมพ์ หรือการมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศ

 

การสนับสนุน:

– เงินเดือน (พิจารณาตามเงื่อนไข) และอาจมีการสนับสนุนทุนในด้านอื่นๆ ตามแต่ความจำเป็น

– ที่พักและสวัสดิการจาก Collegium

 

วิธีสมัคร:

ส่งใบสมัครสำหรับปีการศึกษา 2022/23ผ่านทางออนไลน์ตามเวลาที่กำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 กรกฎาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

BARBRO KLEIN FELLOWSHIP 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ