BEC-Tero รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในแผนกต่างๆ หลายตำแหน่ง รายละเอียดมัดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

แผนก TV 

– Production – TV Program 4 คน

– News 4 คน

– Broadcast Design 1 คน

 

แผนก Concert & Event

– Project C&E 2 คน

– Production C&E 4 คน

– Creative 2 คน

– PR 2 คน

– Marketing 2 คน

– New Media 4 คน

 

แผนก Music

– PR 2 คน 

 

แผนก Online Busines

– Web Content 1 คน

– Graphic Design 2 คน

– Qikplay 2 คน

– Music Course 2 คน

 

แผนก Office

– Secretary 1 คน

– Legal & Business Affairs 1 คน

– Strategic Planning 1 คน

– Accounting 4 คน

– IT 1 คน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน (ดาวน์โหลดที่ https://drive.google.com/file/d/1SeG-GRTMl5_nDSrRl4mKzs-SbN11LVOl/view?usp=sharing )

2. ทรานสคริป

3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

4. บัตรประชาชน

5. ทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ เอกสารในการสมัครขอให้ส่งเป็นไฟล์ PDF เท่านั้นและตั้งชื่อไฟล์ตามเอกสารนั้นๆ ถ้าส่งเอกสารครบแล้ว บริษัทถึงจะพิจารณาการขอฝึกงาน โปรดระบุระยะเวลาในการฝึกงานให้ชัดเจน(ตั้งแต่วันที่/เดือน/ปี ถึง วันที่/เดือน/ปี)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครที่ mail: [email protected] (การประกาศผลการสมัคร ทางบริษัทจะโทรแจ้งเฉพาะผู้ที่ได้ผ่านการพิจารณาเท่านั้น)

 

ปิดรับสมัคร:

สามารถสมัครได้จนกว่าบริษัทจะได้นักศึกษาฝึกงานครบตามจำนวน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ