BERLIN UNIVERSITY OF THE ARTS มอบทุนศิลปะเต็มจำนวน ที่ประเทศเยอรมัน

BERLIN UNIVERSITY OF THE ARTS เสนอมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้ที่สนใจจะต้องส่งโครงการศิลปะ หรือการออกแบบ หรือโครงการวิจัยที่สามารถดำเนินการได้ภายในสองปี

ซึ่งเป็นทุนที่เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับประกาศณียบัตรระดับปริญญาโทแล้ว ติดตามรายละเอียดจากด้านล่างนี้เลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ค่าครองชีพรายเดือน 1,365 ยูโร (ประมาณ 52,000 บาท) รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย แต่ไม่ใช่หลักสูตรในระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

-ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ “Diploma” ของเยอรมัน

-มีศักยภาพด้านศิลปะ

-มีประสบการณ์เฉพาะด้านอย่างน้อย 3 ปี

-ภาษาที่ใช้ในบัณฑิตวิทยาลัยคือภาษาเยอรมัน แต่หากภาษาเยอรมันของคุณยังไม่ดีพอ ทางบัณฑิตวิทยาลัยมีการเปิดโอกาสให้ได้เรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติมได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ส่งเอกสารต่อไปนี้ในรูปแบบ PDF (สูงสุดไม่เกิน 5 MB) ส่งไปที่อีเมล gs-application@udk-berlin.de

-CV

-จดหมายแนะนำตัว (ความยาว 1 ถึง 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 11) บอกเล่าถึงเรื่องต่อไปนี้: อาชีพของคุณจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากทุนการศึกษานี้? คุณคาดหวังอะไรจากการแลกเปลี่ยนศิลปกรรมและปัญญาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย?

-งานนำเสนอโครงการ (ความยาว 1 ถึง 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 11)

-เรียงความ (ความยาว 1-2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 11)

-สำเนาใบประกาศนียบัตรระดับมหาวิทยาลัย (เทียบเท่าปริญญาโทหรือประกาศนียบัตร) รวมถึงหลักฐานที่แสดงถึงความถนัดด้านศิลปะ

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัครครั้งแรกวันที่ 2 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.udk-berlin.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ