10 สถาบันทางการศึกษาที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจาก US News & World Report

สถาบันข่าวสารและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย US News & World Report ได้เผยผลสำรวจว่า มหาวิทยาลัย Princeton ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกา

สถาบันการศึกษาในเครือ Ivy League มหาวิทยาลัย Princeton รัฐ New Jersey เป็นสถาบันชั้นนำที่มีคะแนนสูงที่สุดในเรื่องของอัตตราการเลือกสมัครเรียน การประเมินโดยนักศึกษา และอัตราการสำเร็จการศึกษา

 

 

US News ได้จัดอันดับสถาบันการศึกษาโดยใช้ปัจจัยเชิงปริมาณเช่น อัตราการสำเร็จการศึกษาและปัจจัยด้านคุณภาพเช่นการสำรวจการประเมินโดยกลุ่มนักศึกษา คณบดีวิทยาลัย และคณบดีการรับสมัครเข้าศึกษาซึ่งการจัด

อันดับนี้ครอบคลุมทุกสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี รวมทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งนอกจากมหาวิทยาลัยPrincetonแล้ว ยังมีสถาบันการศึกษาอื่นๆที่ติดอันดับด้วย ซึ่งก็คือ 10 มหาวิทยาลัยต่อไปนี้

 

10. สถาบันเทคโนโลยี California Institute

ตั้งอยู่ที่เมือง Pasadena รัฐCalifornia
คะแนนประเมินจากนักศึกษา : 4.6
อัตราการจบการศึกษาในปี 2016 : 94%

 

9.มหาวิทยาลัย Duke

ตั้งอยู่ที่เมือง Durham ทางตอนเหนือของรัฐ Carolina
คะแนนประเมินจากนักศึกษา : 4.4
อัตราการจบการศึกษาในปี 2016 : 95%

 

8.มหาวิทยาลัย Pennsylvania

ตั้งอยู่ที่เมืองPhiladelphia รัฐ Pennsylvania
คะแนนประเมินจากนักศึกษา : 4.5
อัตราการจบการศึกษาในปี 2016 : 95%

 

7.มหาวิทยาลัย Stanford

ตั้งอยู่ที่เมืองStanford รัฐ California
คะแนนประเมินจากนักศึกษา : 4.9
อัตราการจบการศึกษาในปี 2016 : 94%

 

6. สถาบันเทคโนโลยี Massachusetts Institute

ตั้งอยู่ที่เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts
คะแนนประเมินจากนักศึกษา : 4.9
อัตราการจบการศึกษาในปี 2016 : 93%

 

5.มหาวิทยาลัย Columbia

ตั้งอยู่ที่ New York
คะแนนประเมินจากนักศึกษา : 4.7
อัตราการจบการศึกษาในปี 2016 : 96%

 

4.มหาวิทยาลัย Yale

ตั้งอยู่ที่ เมือง New Haven รัฐ Connecticut
คะแนนประเมินจากนักศึกษา : 4.8
อัตราการจบการศึกษาในปี 2016 : 98%

 

3.มหาวิทยาลัย Chicago

ตั้งอยู่ที่ เมืองChicago รัฐ Illinois
คะแนนประเมินจากนักศึกษา : 4.6
อัตราการจบการศึกษาในปี 2016 : 94%

 

2.มหาวิทยาลัย Harvard

ตั้งอยู่ที่ เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts
คะแนนประเมินจากนักศึกษา : 4.9
อัตราการจบการศึกษาในปี 2016 : 97%

 

1.มหาวิทยาลัย Princeton University

ตั้งอยู่ที่ เมือง Princeton รัฐ New Jersey
คะแนนประเมินจากนักศึกษา: 4.9
อัตราการจบการศึกษาในปี 2016: 97%

 

ไม่ว่าจะได้อันดับที่เท่าไหร่ สถาบันเหล่านี้ก็ยังเป็นระดับที่สุดยอดของโลกอยู่ดี แต่การจัดอันดับก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การที่นักศึกษาได้ความรู้ความสามารถกลับมา ถึงจะไม่ได้มาจากสถาบันที่ติดอันดับ สิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จที่แท้จริง

ที่มา : www.businessinsider.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ