ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ Douglas College ประเทศแคนาดาปี 2018

วิทยาลัย Douglas เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 ซึ่งได้มีการมอบทุนการศึกษามาแล้วกว่า 14,000ทุน มีนักศึกษาที่เรียนต่อจำนวน 9,000 คนและมีนักเรียนต่างชาติ 1,400 คนในแต่ละปี

ในปีการศึกษา 2018 นี้ทางวิทยาลัย ได้เสนอทุนการศึกษา 2 รูปแบบ สำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วง ภาคฤดูหนาวและภาคฤดูร้อน มีทุนการศึกษาสำหรับการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด  $100,000 (ประมาณ 3,312,800 บาท)

-ทุน Regional Entrance Awards มูลค่า  $500 /$1000 (ประมาณ 16,500 /33,100 บาท)

-ทุน Douglas International Merit-Based: $2500 จำนวน 13 ทุน (ประมาณ 82,800 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เพื่อให้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา นักเรียนต้องสมัครเรียนที่ Douglas College ภายในระยะเวลาที่กำหนด

– นักเรียนจะได้รับการคัดเลือกจากผลการเรียนที่ผ่านมาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนชุมชนหรือบุคคล

– นักเรียนจากทุกประเทศมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเหล่านี้

– ผู้ที่ได้รับทุน จะได้รับการตอบกลับก่อนที่จะเดินทางมายัง Douglas College  ทุนการศึกษานี้จะถูกนำไปใช้     กับค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 2

– มีความต้องการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย Douglas College

– ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาก่อนหน้า และต้องมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย (80% ขึ้นไป) และต้องมีหลักฐานแสดงคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ IELTS 7.0 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

-ทุน Regional Entrance Awards: ไม่จำเป็นต้องสมัครแยกต่างหาก นักเรียนจะได้รับการประเมินโดยอัตโนมัติเมื่อสมัครเข้า Douglas College และจะได้การตอบกลับหากได้รับทุนการศึกษา

-ทุน Douglas International Merit-Based: ต้องมีใบสมัครแยกต่างหาก ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มทุนการศึกษา (PDF) ภายในวันที่กำหนด และอีเมลพร้อมกับเอกสารประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไปที่ dciadmissions-at-douglascollege.ca

 

ระยะเวลาที่รับสมัคร:

ภาคฤดูร้อน (พฤษภาคม): 31 มกราคม
ภาคฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน): 31 พฤษภาคม
ภาคฤดูหนาว (มกราคม): 30 กันยายน

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

เว็บไซต์ของทุนการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ