ทุนระดับปริญญาตรีครอบคลุมทุกสาขาวิชา ที่ Bilkent University ประเทศตุรกี

มาแล้ว!! ทุนระดับปริญญาตรีศึกษาต่อที่ประเทศตุรกีที่ Bilkent University โดยเป็นทุนเต็มจำนวนในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ขึ้นชื่อด้านความเป็นเลิศและการวิจัย ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในตุรกี

Bilkent University เปิดสอนหลักสูตรมากมายในระดับปริญญาตรี เช่น วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปะ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนที่ Bilkent University ประเทศตุรกี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– FACULTY OF ART, DESIGN AND ARCHITECTURE

– FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

– FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES

– FACULTY OF ENGINEERING

– FACULTY OF HUMANITIES AND LETTERS

– FACULTY OF SCIENCE

– FACULTY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS

– SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีสิทธิ์สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรี

– มีคะแนน SAT, GCE Advanced Level, International Baccalaureate หรือ International Science Olympiads ตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– highest degree diploma

– highest degree Transcript

– Passport Scan

– Digital ID photo

– Curriculum Vitae (CV)

– Photographs

– Language Proficiency Certificate

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

19 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bilkent

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ