ทุนประกาศนียบัตร หลักสูตรธุรกิจดนตรี ที่ BIMM Institute Dublin ประเทศไอร์แลนด์

BIMM Institute Dublin and IMRO Announce Diploma in Music Business Scholarship ทุนการศึกษาด้านดนตรีในหลักสูตร Part-time ออกมาแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะการปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยเป็นทุนจาก BIMM Institute Dublin สถาบันดนตรีในดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 1 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาธุรกิจดนตรี (Music Business)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัครทุนนี้

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-สามารถขอแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ทีมงาน BIMM Institute Dublin Admissions ผ่านทางอีเมล [email protected]

-เมื่อส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อกลับพร้อมรายละเอียดการสัมภาษณ์ โดยจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อน 10 วัน

 

ปิดรับสมัคร:

24 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.imro.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ