ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย Binus อินโดนีเซีย

ทุนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Binus ประเทศอินโดนีเซียสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะความเป็นผู้นำ

โดยทุน BINUS World Class Scholarship นั้นสามารถนำไปใช้กับสาขาวิชาที่ Binus International, Binus Northumbria School of Design และ BINUS ASO School of Engineering รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุน BINUS World Class Scholarship แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (merit based)

2. ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (financial need)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีความจำเป็นทางด้านการเงิน

– มีทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลงานเป็นเลิศด้านวิชาการ

– มีเกรดเฉลี่ยตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV และ motivation statement

– 2 recommendation letters

– หลักฐานความสำเร็จด้านการศึกษา หรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานความต้องการทางการเงิน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

20 เมษายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

international.binus.ac.id

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ