ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ SU-TCAS รอบที่ 1

มาแล้ว!! ลิงก์สมัครค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.) และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับ SU-TCAS 2563 รอบที่ 1

โดยน้องๆ ที่ได้เข้าค่ายสามารถนำประกาศนียบัตรจากค่าย สมัครเข้าศึกษาต่อใน SU-TCAS 2563 รอบที่ 1 ในวันที่ 2-11 ธ.ค. 2562 ได้โดยไม่ต้องใช้คะแนนอื่นๆ ใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดสมัครค่ายมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนักเรียนชั้นม.6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วันและสถานที่จัดค่าย:

1 ธันวาคม 2562 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

 

ค่าใช้จ่าย:

ฟรี

 

วิธีสมัคร:

สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่ โดยผู้สมัครต้องมีบัญชี google

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

1. ไฟล์รูปบัตรประชาชนด้านหน้า

2. ใบปพ. 1 แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

หมดเขตรับสมัคร:

25 พฤศจิกายน 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Facebook @BiotecSU

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ