‘JUBJIT 9: FIND THE TRUTH’ ค่ายจับจิตหาความจริงจากพี่ๆ สาขาจิตวิทยา มธ.

มะ มะ มา… มาแล้วจ้าา JUBJIT 9:FIND THE TRUTH ค่ายจับจิต แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครแล้ว!!

หากใครมีความสนใจศึกษาต่อด้านสาขาจิตวิทยา พี่ๆ จากคณะศิลปศาสตร์ มธ. ก็พร้อมแนะแนวน้องๆ แล้วในค่ายนี้ ติดตามรายละเอียดได้เลย

 

 

จุดประสงค์ค่าย:

– เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์ มุมมองใหม่ๆ ต่อศาสตร์จิตวิทยา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีความสนใจในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

– เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับน้องๆ ที่รักในสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของจิตวิทยามากยิ่งขึ้น

– เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มุ่งหวังถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดแผนการเรียน

 

วันและสถานที่จัดค่าย:

14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ค่าใช้จ่าย:

– ค่าสมัครค่าย 33 บาท

– และชำระอีก 400 บาท จ่ายตอนยืนยันสิทธิ์เมื่อผ่านการคัดเลือก

 

วิธีสมัคร:

อัปโหลดเอกสารเป็นไฟล์ภาพหรือไฟล์ .pdf ตามที่ทางค่ายกำหนด (ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่) พร้อมกรอกข้อมูลทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

25 ธันวาคม 2562 เวลา 23.59 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

Facebook @jubjitTU

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ