ทุนเต็มจำนวน CSC ระดับ ป.ตรี-โท-เอก จากรัฐบาลจีน ศึกษาต่อที่ BIT ณ​ กรุงปักกิ่ง

สมัครเลย! :D ทุนรัฐบาลจีนศึกษาต่อที่ Beijing Institute of Technology (BIT) ณ กรุงปักกิ่ง 1 ใน 4 เมืองหลวงเก่าของจีน และเป็นเมืองขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง และทางวัฒนธรรมจีนอีกด้วย

ทุนการศึกษานั้นคือทุน Chinese Government Scholarship ประจำปี 2021 เป็นทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– การลงทะเบียนค่าเล่าเรียน, การทดลองในห้องปฏิบัติการ, การฝึกงานและหนังสือเรียนพื้นฐาน

– ที่พักทั้งในหรือนอกมหาวิทยาลัย

– ประกันสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม

– ค่าครองชีพรายเดือน ระดับปริญญาตรี 2,500 หยวน (ราว 11,500 บาท), ระดับปริญญาโท 3,000 หยวน (ราว 14,000 บาท) และระดับปริญญาเอก 3,500 หยวน (ราว 16,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

– Aerospace Engineering

– Automation

– Chemistry and Chemical Engineering

– Computer Science and Technology

– Design and Arts

– Education

– Foreign Languages

– Humanities & Social Sciences

– Information and Electronics

– Law

– Life Science

– Management and Economics

– Mathematics

– Mechanical Engineering

– Mechatronic Engineering

– Optoelectronics

– Physics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองประเทศจีน

– ไม่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศจีน

– มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

– มีความสามารถด้านการวิจัย

– ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ขณะสมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครทุน CSC

– ใบรับรองการจบการศึกษาก่อนหน้า

– ใบรับรองผลการเรียนของการศึกษาก่อนหน้า

– Recommendation Letters จำนวน 2 ฉบับ

– CV

– Personal Statement

– สำเนาพาสปอร์ต

– ผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครออนไลน์ด้วยการสร้างบัญชีที่ www.campuschina.org/ และเลือกโปรแกรมประเภท B และเลือกหมายเลข 10007 สำหรับ BIT จากนั้นให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทุน CSC และจดหมายเลข CSC serial number

– สร้างแอคเคาท์ที่ http://isc.bit.edu.cn/ เพื่ออัปโหลดเอกสารการสมัคร และรับหมายเลขการสมัคร BIT application number

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

isc.bit.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ