BLUE BOOK TRAINEESHIP การฝึกงานกับคณะกรรมาธิการยุโรป 2020

ในแต่ละปีคณะกรรมาธิการยุโรปจะเสนอการฝึกงาน 2 ครั้ง ระยะเวลา 5 เดือนสำหรับผู้ฝึกงาน 1,800 คน ในตำแหน่งการบริหารหรือการแปล

การฝึกงานนี้จะเริ่มในวันที่ 1 มีนาคมหรือ 1 ตุลาคม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของสหภาพยุโรปในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับมอบหมายให้ทำงานตามนโยบายของคณะกรรมาธิการยุโรป / บริการ / หน่วยงานส่วนใหญ่ในบรัสเซลส์ แต่ยังคงประจำอยู่ในลักเซมเบิร์กและทั่วสหภาพยุโรป เนื้อหาของงานขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้รับมอบหมาย ตัวอย่างเช่นคุณอาจทำงานในสาขากฎหมาย การแข่งขันทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

 

 

การสนับสนุน:

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวีซ่าและค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยงรายเดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า (ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา)(วุฒิปริญญาตรี)

– มีความรู้ที่ดีมาก (ระดับ C ตามกรอบการอ้างอิงสำหรับภาษาสามัญยุโรป) ของ 2 ภาษาราชการของสหภาพยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นต้องเป็นภาษาที่ใช้บ่อย เช่น : อังกฤษหรือฝรั่งเศสหรือเยอรมัน

– สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติประเทศในสหภาพยุโรป ให้เลือกใช้เพียงภาษาเดียวเท่านั้น

– ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานใดๆ ในสถาบันของสหภาพยุโรปหน่วยงานหรือหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปกับสมาชิกรัฐสภา (MEPs) หรือผู้สนับสนุนทั่วไปที่ EUCJ มาก่อนเกิน 6 สัปดาห์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 สิงหาคม 2019 เวลาเที่ยงตรง (ตามเวลาของบรัสเซลล์)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ