โครงการแข่งขันการกล่าว​สุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันรพี

สภาทนายความ ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน โครงการแข่งขันการกล่าว​สุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันรพี หัวข้อ “การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายโดยสภาทนายความ” ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

ขอขอบคุณภาพจาก www.lawyerscouncil.or.th

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (แข่งขันประเภทบุคคล)

1. ต้องเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี

2. มหาวิทยาลัยสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมสมัครแห่งละไม่เกิน 2 คน

 

ขั้นตอนการประกวดสุนทรพจน์

1. ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความ ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง (หากมาช้าเกินกว่ากำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการแข่งขัน)

2. ผู้เข้าประกวดส่งตัวแทนมหาวิทยาลัย จับสลากเพื่อจัดลำดับในการประกวดก่อนการประกวด 30 นาที

 

หลักเกณฑ์ประกวด

ให้ตัวแทนมหาวิทยาลัยจับสลากเพื่อจัดลำดับในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ มหาวิทยาลัยที่จับได้หมาย
เลข 1 ส่งตัวแทนคนแรกกล่าวสุนทรพจน์โดยเรียงลำดับตามใบจับสลาก เมื่อตัวแทนคนแรกจากทุกมหาวิทยาลัย
กล่าวสุนทรครบแล้ว ให้ตัวแทนคนที่ 2 จากมหาวิทยาลัยกล่าวสุนทรพจน์ต่อโดยเรียงลำดับเช่นเดิม พูดความยาว
ไม่เกิน 5 นาที

 

การประกวดครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 รอบ

– รอบคัดเลือก คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่พูดกล่าวสุนทรพจน์ทั้งหมด เหลือ 5 คน
โดยใช้หัวข้อเรื่องเดียวกัน คือ “การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายโดยสภาทนายความ”

– รอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ (รอบชิง ชนะเลิศ) ความยาว 5 นาที
ในหัวข้อเดียวกัน หรืออาจจะเปลี่ยนหัวข้อก็ได้

 

เกณฑ์การตัดสินในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ (รวม 30 คะแนน)

1. บุคลิกภาพ 5 คะแนน

2. การแต่งกาย 5 คะแนน

3. การบริหารเวลา 5 คะแนน

4. เนื้อหา 15 คะแนน

 

รางวัลการแข่งขัน

1. ทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษาจากนายกสภาทนายความจำนวน 5,000 บาท

2. ทีมรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และทุนการศึกษาจากอุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย จำนวน 4,000 บาท

3. ทีมรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และทุนการศึกษาจากกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย (นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร) จำนวน 3,000 บาท

4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

5. ทุกท่านที่เข้าร่วมแข่งขันมีใบประกาศ

 

วิธีการสมัคร:

สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและหลักเกณฑ์การตัดสินได้ที่นี่
https://qrco.de/bbBO9n

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ