ทุนเรียนต่อป.เอก ไม่จำกัดสาขา จาก University of Southern Queensland ออสเตรเลีย

University of Southern Queensland สนับสนุนทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอกให้แก่นักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อที่ออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียดทุนดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า AUD$30,000/ปี (ประมาณ 652,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก (ไม่จำกัดสาขา)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาสัญชาติออสเตรเลียหรือเป็นนักศึกษาต่างชาติ

2. ไม่ถือวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับปริญญาเอก

3. จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1

4. ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปริญญาเอกแบบเต็มเวลา

5. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ จากรัฐบาลออสเตรเลีย

6. ต้องมีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อ่านเพิ่มเติมที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์เบื้องต้น (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)

– CV

– บทสรุปงานวิจัยที่สนใจและประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยของผู้สมัครไม่เกิน 2 หน้า

– หลักฐานระบุสัญชาติผู้สมัคร

– รายการงานวิจัยของผู้สมัครที่เคยได้รับการตีพิมพ์

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล grsadmin@usq.edu.au.

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.usq.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ