ทุนป.ตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก Washington State U. มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ

Washington State University มหาวิทยาลัยรัฐในสหรัฐอเมริกา ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติภายใต้ทุน Bookmundi’s Travel the World ในระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า $1,000 (ประมาณ 31,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-เขียนเรียงความจำนวน 1,000 – 1,500 คำ โดยตอบคำถามต่อไปนี้: What is your dream vacation? What has inspired this trip? Would you take anyone on your vacation with you? If yes, who? What made these tours stand out to you?

-หลักฐานการลงทะเบียนเรียน

-ทรานสคริปต์

-จดหมายตอบรับ

 

วิธีการสมัคร:

เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแล้ว จึงสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

financialaid.wsu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ