กระทรวงการต่างประเทศรับสมัคร “พนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ”

กระทรวงการต่างประเทศมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล จำนวน 4 อัตรา ( อัตราว่างแรกเริ่ม)

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– พนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล จำนวน 4 อัตรา

– อัตราเงินเดือนเดือนละ 17,000 บาท

– บรรจุภายในเดือนมิถุนายน 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่ คลิก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศกรมการกงสุลเรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ครั้งที่่ 2-2562

ใบสมัครพนักงานจ้างเหมา ตรวจแปล v.2

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

 

ปิดรับสมัคร:

17 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.consular.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ