Bosch เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้าน Corporate Communication (ค่าตอบแทน 500/วัน)

บ๊อชประเทศไทย ประกอบไปด้วย 4 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มโซลูชั่นส์แห่งการขับเคลื่อน กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร

ขณะนี้ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้านการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) โดยมีค่าตอบแทนการฝึกงานให้วันละ 500 บาท เวลาทำงาน 9.00 – 18.00 น.

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

2. มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี (โดยเฉพาะการเขียน)

3. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4. มีความคิดสร้างสรรค์

5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเช่น โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point

6. หากใช้ Photoshop เป็นหรือสามารถออกแบบงานกราฟิกได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน:

เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น4 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพมหานคร, 10110

 

วิธีการสมัคร:

สมัครฝึกงาน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ