ทุนระดับปริญญาตรีที่ Boston University ทั้งทุนเต็มจำนวน และสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อที่ Boston University สหรัฐอเมริกา

ทางมหาวิทยาลัยมีทั้งทุนการศึกษาเต็มจำนวน และทุนการสนับสนุนบางส่วน นั่นคือทุน Trustee Scholarship และ Presidential Scholarship มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนเต็มจำนวน

– ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน $25,000 (ราว 800,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์สมัคร

– เรียนดีติดอันดับ 1 ใน 5% แรกของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– แสดงความสำเร็จนอกหลักสูตรที่น่าทึ่งในโรงเรียนและชุมชน

– มีคะแนน SAT สูงกว่า 1,500 คะแนน และ ACT สูงกว่า 33 คะแนน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร:

– Trustee Scholarship

– Presidential Scholarship

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ