ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในฤดูกาล ประจำปี 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในฤดูกาล ประจำปี 2563 ประจำสำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคเหนือ สำนักงานใหญ่ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสายออกบัตรธนาคาร

 

 

กลุ่มงานที่เปิดรับสมัคร:

นักศึกษาฝึกงานในฤดูกาล ประจำปี 2563 (สำนักงานภาคใต้)

– กลุ่มเศรษฐศาสตร์

– กลุ่มการเงินการธนาคาร /บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

– กลุ่มบริหารทั่วไป (การตลาด, MBA, MIS)

– กลุ่มบัญชี

– กลุ่มคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

– กลุ่มนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/นิเทศศิลป์

 

นักศึกษาฝึกงานในฤดูกาล ประจำปี 2563 (สำนักงานภาคเหนือ)

– กลุ่มเศรษฐศาสตร์

– กลุ่มนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/นิเทศศิลป์

 

นักศึกษาฝึกงานในฤดูกาล ประจำปี 2563 (สำนักงานใหญ่)

– กลุ่มเศรษฐศาสตร์

– กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

– กลุ่มการเงินการธนาคาร /บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

– กลุ่มบริหารทั่วไป (การตลาด, MBA, MIS)

– กลุ่มบัญชี

– กลุ่มบรรณารักษ์ /ศิลปศาสตร์ /ประวัติศาสตร์

– กลุ่มคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

– กลุ่มสถิติ/คณิตศาสตร์

– กลุ่มกฎหมาย

– กลุ่มนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/นิเทศศิลป์

 

นักศึกษาฝึกงานในฤดูกาล ประจำปี 2563 (สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

– กลุ่มเศรษฐศาสตร์

– กลุ่มการเงินการธนาคาร /บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

– กลุ่มบริหารทั่วไป (การตลาด, MBA, MIS)

– กลุ่มบัญชี

– กลุ่มคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

– กลุ่มสถิติ/คณิตศาสตร์

 

นักศึกษาฝึกงานในฤดูกาล ประจำปี 2563 (สายออกบัตรธนาคาร)

– กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล เคมี วัสดุ และไฟฟ้า)

– กลุ่มคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

 

วิธีการสมัคร:

สนใจสมัครฝึกงานสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.bot.or.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bot.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ