ธนาคารแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานหลายสาขา เงินเดือนเริ่มต้น 23,700 บาท

ธนาคารแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างหลายสาขา โดยรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครของแต่ละตำแหน่งจะแตกต่างกันไปดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

พนักงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง

ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมจัดการความรู้ ส่วนบริหารการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร

นักฝึกอบรม / นักฝึกอบรมอาวุโส ทีมฝึกอบรมและพัฒนา 1-2 ส่วนบริหารการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร

 

พนักงานสัญญาจ้าง

เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง

ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมจัดการความรู้ ส่วนบริหารการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร

นักฝึกอบรม / นักฝึกอบรมอาวุโส ทีมฝึกอบรมและพัฒนา 1-2 ส่วนบริหารการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร

เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th

 

ปิดรับสมัคร:

– เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2562

– ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมจัดการความรู้ ส่วนบริหารการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ตุลาคม 2562

– นักฝึกอบรม / นักฝึกอบรมอาวุโส ทีมฝึกอบรมและพัฒนา 1-2 ส่วนบริหารการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ตุลาคม 2562

– เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bot.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ