ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ สมัครทางออนไลน์ ด่วน!!

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทบริการการเงินในประเทศไทย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นหนึ่งใน 5 ธนาคารขนาดใหญ่และมีจำนวนสาขาเป็นอันดับสามของประเทศไทย

ขณะนี้ทางองค์กรมีนโยบายเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมาก เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

– หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจนครศรีธรรมราช – สำนักงานธุรกิจนครศรีธรรมราช

– หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจกระบี่ -สำนักงานธุรกิจกระบี่

– หัวหน้าส่วน – เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจรามอินทรา – กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1

– ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย / รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย / หัวหน้าส่วน ผู้บริหารทีมย่อย สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ- ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

– หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน สังกัดฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน – ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

– หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงานแผนการเงินสายงานและสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ- ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

– หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ- ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

– หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ (งานวินัยและอุทธรณ์) ฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์- สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

– หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่กลยุทธ์สาขาต่างประเทศ- สายงานบริหารการเงิน

– หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M)- สำนักงานธุรกิจสุราษฎร์ธานี 2

– หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจสุพรรณบุรี- สำนักงานธุรกิจสุพรรณบุรี

– Business Analyst- สายงานเทคโนโลยี

– Krungthai IT Next Gen- สายงานเทคโนโลยี

– IT Innovation LAB Team- สายงานเทคโนโลยี

– Testing and Quality Assurance- สายงานเทคโนโลยี

– ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุน- สายงานบริหารการเงิน

– ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ- สายงานบริหารการเงิน

– Krungthai Telesales Representative (KTB TSR)- สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย

– ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่าย Transaction Banking Sales 2- สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ

– เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก- กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก

– Enterprise Architect- สายงานเทคโนโลยี

– Full-Stack Developers- สายงานเทคโนโลยี

– UX & UI สายงานเทคโนโลยี- สายงานเทคโนโลยี

– Programmer / Developer- สายงานเทคโนโลยี

– หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสวางแผนและงบประมาณ งานKPI และประเมินธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ- สายงานบริหารการเงิน

 

สถานที่ทำงาน:

– สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2255-2222

– สาขาต่างๆ ในแต่ละจังหวัด

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

สอบถามรายละเอียดการสมัครงานที่นี่

 

ที่มา: ร่วมงานกับกรุงไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ