กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ

เตรียมตัวให้พร้อม! สำหรับผู้ที่อยากทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2562

ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. แพทย์แผนจีน

– อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

 

2. นักวิชาการสาธารณสุข

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การพยาบาล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่งทางจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิค ทางแพทย์แผนจีน ทางพลศึกษา

 

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

4. นักวิชาการพัสดุ

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

5. นักทรัพยากรบุคคล

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

6. นักประชาสัมพันธ์

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประสาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาวรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

 

7. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ