หนุ่มหัวใสสร้างเรือแสงอาทิตย์ เก็บขยะในมหาสมุทรด้วยตัวเองได้ถึงวันละ 110 ตัน

บางครั้งจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่ มาจากความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ...

March 1, 2020 4 Mins Read
62 Views