สมัครเลย! ทุน IELTS Prize เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

ห้ามพลาด! กับทุนการศึกษาจาก British Council IELTS ซึ่งเป็นทุนที่จัดสรรขึ้นสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติโดดเด่น มีแรงจูงใจในการพัฒนาวิชาชีพของ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

ซึ่งทุนการศึกษานี้จะสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทภายใต้สถาบันการศึกษาที่รับผลสอบ IELTS โดยเป็นทุนที่เหมาะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2019/20

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลที่หนึ่ง: มูลค่า 260,400 บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 217,000 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 173,600 บาท

รางวัลระดับภูมิภาค

รางวัลที่หนึ่ง: ทุนการศึกษาหนึ่งปีแรก มูลค่าสูงสุดถึงเกือบ 1,736,000* บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 434,000 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 347,200 บาท

*มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับค่าเล่าเรียนในปีแรกของมหาวิทยาลัยของผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เพื่อมีสิทธิ์ได้รับทุนนี้ ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน IELTS หากใครยังไม่มีผลสอบสามารถสมัครได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

กดสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ieltsasia.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ