Brunel University London มอบทุนป.ตรี และบัณฑิตศึกษาจำนวนกว่า 130 ทุน

มหาวิทยาลัยบรูเนล (Brunel University London) จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในสหราชอาณาจักร ภายใต้ชื่อทุน International Excellence Scholarship 2019/20 เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี โดยเริ่มเรียนในเดือนกันยายน ปี 2019 หรือมกราคม ปี 2020

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 130 ทุน

-ระดับสูงกว่าปริญญาตรี: ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียนมูลค่าสูงถึง £6,000 (ประมาณ 252,000 บาท) ซึ่งใช้ได้เพียงปีการศึกษาแรกที่สมัครเท่านั้น

-ระดับปริญญาตรี: ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียนมูลค่าสูงถึง £6,000 (ประมาณ 252,000 บาท) สนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการจัดสถานะเป็น Overseas for fees purposes และจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน

-ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครทุนการศึกษาตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.brunel.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ