ชายหนุ่มดัดแปลงสิ่งของใกล้ตัวเป็นกล้องถ่ายรูป สามารถใช้งานได้ และผลก็ออกมาดูดีด้วย!!

Brendan Barry ช่างภาพที่หลงใหลการสร้างกล้องถ่ายรูป โดยใช้สิ่งของในขนาดต่างๆ...

February 28, 2018 6 Mins Read
93 Views