“บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel” คอร์สเรียนฟรี! ที่ใครก็เรียนได้

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Excel คือหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถช่วยจัดการสิ่งต่างๆ ในแวดวงธุรกิจและการลำดับข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่ายหากคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้

เพื่อให้คุณสามารถใช้ Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC มาฝาก

 

 

บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel:

คอร์สเรียนนี้จะว่าด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel การใช้งานส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม การกำหนดรูปแบบและปรับแต่งรูปแบบข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก ทั้งการเรียงลำดับข้อมูล และการกรองข้อมูล การเขียนสูตรคำนวณ การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน รวมถึงฟังก์ชันทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังเป็นการศึกษาการสร้างกราฟประเภทต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม ฯลฯ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้งานกับกรณีศึกษาทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์:

– ผู้เรียนอธิบายความสำคัญและบอกวิธีการใช้งานแต่ละส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel ได้

– ผู้เรียนสามารถปรับแต่งเซลล์ข้อมูล กำหนดรูปแบบข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก รวมถึงการสร้างและปรับแต่งกราฟประเภทต่างๆ ได้

– ผู้เรียนสามารถเขียนสูตรคำนวณ ใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน รวมถึงฟังก์ชันทางธุรกิจได้

– ผู้เรียนอธิบายความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel กับงานทางด้านบัญชีหรือการเงินได้

 

คุณสมบัติ:

ผู้เรียนทั่วไปที่มีความสนใจ ที่มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

รายละเอียดการเรียนการสอน:

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 2 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

ผู้เรียนจะต้องเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน รวมทั้งแบบทดสอบปลายภาค ได้คะแนนเก็บอย่างน้อย 70% จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์รายวิชา รับประกาศนียบัตรจากระบบ โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

– กิจกรรมระหว่างเรียน 30%

– ทดสอบย่อย 40%

– สอบปลายภาค 30%

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ฟรีแล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ