U. of Sydney มอบทุนป.ตรี และป.โท ภายใต้ภาควิชาธุรกิจ มูลค่าสูงสุด 638,000 บาท

University of Sydney มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย จัดมอบทุนการศึกษา Business School international สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพโดดเด่น เพื่อเรียนต่อในสาขาธุรกิจโดยจัดมอบทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 85 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 85 ทุน

-มูลค่าทุนอยู่ที่ $ 5,000, $ 10,000 และ $ 20,000 ต่อปี (ประมาณ 159,000, 319,000 และ 638,000 บาท) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-สมัครเข้าเรียนในระดับป.ตรี หรือบัณฑิตศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-ใบแสดงผลการเรียน

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

เมื่อสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษาแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

4 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sydney.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ