Business School Scholarships มอบทุนระดับป.ตรี และ ป.โท ที่สหราชอาณาจักร

BPP University จัดมอบทุนการศึกษา Dean of the Business School Scholarships สำหรับภาคการศึกษาเดือนกันยายน 2018 มีทุนรวมทั้งสิ้น 18,000 ปอนด์สำหรับนักศึกษาทั้งในและนอกสหราชอาณาจักร

BPP University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การธนาคาร การแพทย์ไคโรแพรคติก ทันตกรรม พยาบาล จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพ BPP University มีสถานที่ตั้งอยู่ในหลายแห่งในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะในกรุงลอนดอน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 18,000 ปอนด์ (ประมาณ 693,000 บาท) สำหรับปีการศึกษา 2018/19

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ในหลักสูตร

– BSc (Hons) Accounting and Finance

ปริญญาโท ในหลักสูตร

-MSc Management

-MSc Management with Finance

-MSc Management with Project Management

-International MBA

-MSc Accounting and Finance

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เพื่อสมัครรับทุนนี้ นักเรียนจะต้องสมัครเข้าเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ได้แก่ BSc (Hons) Accounting and Finance; MSc Management; MSc Management with Finance; MSc Management with Project Management; International MBA และ MSc Accounting and Finance

-มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถประสบความสำเร็จในการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

-แนบสำเนา CV

-เขียนเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณสมควรได้รับการพิจารณาสำหรับทุนการศึกษานี้ ไม่เกิน 500 คำ

 

ปิดรับสมัคร:

1 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bpp.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ