สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครลูกจ้างประจำ 9 อัตรา

ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังหางานทำอยู่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำลังเปิดรับสมัครสอบเพื่อเป็นลูกจ้าง แถมยังรับมากถึง 9 อัตราด้วยกัน

ในการสอบครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ภาค ก และที่สำคัญยังเปิดรับคนจากทุกสาขาวิชาด้วย จึงน่าจะถูกใจทุกคนที่กำลังมองหางานอยู่

 

 

1. เลขานุการ

อัตราเงินเดือน: 15,010 บาท

จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: จบป.ตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้

 

2. พนักงานบริหารทั่วไป

อัตราเงินเดือน: 15,010 บาท

จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: จบป.ตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้

 

3. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านประชาสัมพันธ์)

อัตราเงินเดือน: 15,010 บาท

จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: จบป.ตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

4. นักสถิติ

อัตราเงินเดือน: 15,010 บาท

จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: จบป.ตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิชาสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

 

5. ผู้ตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน: 15,010 บาท

จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: จบป.ตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางพาณิชศาสตร์การเงิน การบัญชี และการธนาคาร

 

6. นิติกร

อัตราเงินเดือน: 15,010 บาท

จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: จบป.ตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

7. พนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน: 9,590-10,750 บาท

จำนวนที่เปิดรับ: 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: จบ ปวช. หรือ ปวท. ในสาขาวิชาใดก็ได้

 

8. พนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน: 9,590-10,750 บาท

จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: จบม.6, ปวช. หรือ ปวท. ในสาขาวิชาใดก็ได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร:

27 เมษายน 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

รายละเอียดตำแหน่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ