Cardiff Business School มอบทุนการศึกษาในหลักสูตร MBA ที่สหราชอาณาจักร

Cardiff Business School Don Barry MBA Scholarships มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนเป็นปีการศึกษาแรก ประจำภาคเรียน 2018 – 2019

โดย Cardiff Business School ตั้งอยู่ที่คาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลส์ รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุน £10,000 (ประมาณ 440,000 บาท) สำหรับปีแรกของการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-สมัครเข้าเรียนหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา สำหรับปีการศึกษา 2018/19

-ชำระเงินมัดจำตามกำหนด

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียน ภายในวันที่ 14 กันยายน 2018

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นใบสมัครจึงต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cardiff.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ