เรียนรู้คำทักทายภาษาอังกฤษสุดหลากหลาย ที่มีใช้ใน 6 ประเทศต่อไปนี้

การทักทายกันของคนแต่ละประเทศ แต่ละเชื้อชาติในโลกนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไป โดยในวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของ “คำทักทายภาษาอังกฤษ” ที่ใช้กันในประเทศที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยยึดจาก 6 ประเทศคือสหรัฐอเมริกา ประเทศในสหราชอาณาจักร ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลีย

ซึ่งเราไม่ได้บอกว่าคำทักทายเหล่านี้ ผู้คนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษจะพูดแบบนี้เป๊ะๆ หรือตายตัว เพียงแต่นำมาเป็นแนวทางให้ผู้ที่เรียนรู้ได้เข้าใจ และลองนำไปใช้จริงได้มากขึ้น ซึ่งก็ยังมีคำทักทายแบบอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้โดยพิจารณาจากบริบทการใช้นั่นเอง

 

 

1. สหราชอาณาจักร

คำทักทายแบบเป็นทางการ

-Good morning. / Good afternoon. / Good evening.

-Hi, how are you? / Hello, how do you do?

-Nice to meet you. (หลังจากจับมือทักทาย)

คำทักทายแบบไม่เป็นทางการ

-Hi. / Hello.

-Morning. / Afternoon. / Evening.

-How is everything?

 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา

-Hi, how are you doing?

-Hey, what’s up?

 

3. ประเทศไอร์แลนด์

-How is the form? (= How is life?)

-What’s the story? (= How are you doing?)

-Alright there, bud? (= Is everything okay there, friend?)

-What’s the craic? (= How are things going?)

-What’s the bars? (= Is there any news? Gossip?)

-Alright, boyo? (= Is everything okay there, friend?)

 

4. ประเทศนิวซีแลนด์

-Kia ora (key-or-rah) (ทักทายแบบชาวเมารี )

-How are you?

 

5. ประเทศแคนาดา

-How ya doin’? (= How are you doing?)

-Howzit goin’? (= How is it going?)

-Whadder yup to? (= What are you up to?)

 

6. ประเทศออสเตรเลีย

-G’day, mate! (= Good morning, friend!)

-How are you going? (= How are you doing?)

-Hey, how are you?

 

ที่มา:  abaenglish

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ