ทุนเรียนปริญญาโท 50% จาก University of Hull ประเทศอังกฤษ

University of Hull ตั้งอยู่ที่เมืองเมือง Hull ตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1927 เปิดสอนหลักสูตรการเรียนสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

และในปี 2018 นี้ ทาง University of Hull ก็ได้รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ณ ประเทศอังกฤษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียน 50% จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท (ให้ทุนเป็นระยะเวลา 1 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตร Postgraduate Taught Programme ณ Hull University Business School

-มีคะแนน IELTS เท่ากับ 6.0 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าคะแนน Secure English Language Test (SELT) ที่รับรองโดย University of Hul

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ทาง hubs.formstack.com

 

ปิดรับสมัคร:

4 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.hull.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ