Cardiff University มอบทุนเรียนต่อในระดับ ป.เอก สาขา Modern Languages ที่ UK

ทุนต่อไปที่เข้ามาในวันนี้เป็นทุนจากค่ายสหราชอาณาจักรครับ...