มูลนิธิ Carlsberg มอบทุนแก่นักวิทย์ฯ รุ่นใหม่เพื่อเข้าร่วมงานประชุมที่เดนมาร์ก

มูลนิธิ Carlsberg มอบทุนสนับสนุนแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อแเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากทุกสัญชาติ ได้เข้าร่วมงานประชุมที่ประเทศเดนมาร์ก

มูลนิธิ Carlsberg เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1876 โดย J. C. Jacobsen ผู้ซึ่งก่อตั้งโรงงานเบียร์คาลเบิร์กในปี 1847

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 5000 DKK (ประมาณ 25,000 บาท) สามารถใช้ในส่วนของค่าที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมงานประชุม SPP9 เท่านั้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ทุกสาขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เป็นนักศึกษาปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ส่งจดหมายสมัครงาน 1 หน้า A4 ไฮไลต์ความสำคัญของผลลัพธ์ที่จะนำเสนอใน SPP9 และข้อเสนอแนะจากหัวหน้างานด้านวิทยาศาสตร์ โดยส่งไปอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

13 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

spp9.dk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ