มาแล้ว!! ทุนรัฐบาลจีนหลักสูตรเส้นทางสายไหม มอบทั้งทุนป.ตรี ป.โท และป.เอก

โครงการทุนการศึกษาใหม่ของรัฐบาลจีน – หลักสูตรเส้นทางสายไหม เปิดรับสมัครแล้วที่ Tianjin University สำหรับปีการศึกษา 2019 – 2020

ทุนการศึกษานี้มีให้กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่โดดเด่นจากประเทศในแถบ “Belt and Road” เพื่อเข้ามาเรียนต่อในประเทศจีน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และมีที่พักภายในมหาวิทยาลัย

– การประกันสุขภาพแบบครบวงจร

– ค่าครองชีพรายเดือน

– 2,500 RMB / เดือนสำหรับนักศึกษาป.ตรี (ประมาณ 11,800 บาท)

– 3,000 RMB / เดือนสำหรับนักศึกษาป.โท (ประมาณ 14,000 บาท)

-3,500 RMB / เดือนสำหรับนักศึกษาป.เอก (ประมาณ 16,000 บาท)

ระยะเวลาการให้ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาจีน คลิก

หลักสูตรปริญญาโทที่สอนเป็นภาษาจีน คลิก

หลักสูตรปริญญาโทที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ คลิก

ปริญญาเอก คลิก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของ “Belt and Road” ตรวจสอบรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์สมัครได้ ที่นี่

– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

– ผู้ที่สมัครในระดับป.ตรี ต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุต่ำกว่า 25 ปี

– ผู้ที่สมัครในระดับป.โท ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับป.ตรี และมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

– ผู้ที่สมัครในระดับป.เอก ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับป.โท และมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

– ผู้ที่สมัครเรียนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีผลการทดสอบความสามารภทางภาษาอังกฤษ (TOEFL 80 คะแนนขึ้นไป , IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป)

 

วิธีการสมัคร:

– แบบฟอร์มขอทุนรัฐบาลจีนคลิก ที่นี่

– ใบประกาศนียบัตรสูงสุด

– ใบประกาศนียบัตรทางวิชาการ

– แผนการศึกษาหรือข้อเสนอแนะด้านการวิจัย

– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– สำเนาแบบฟอร์มการตรวจร่างกายของชาวต่างชาติ

– ผลการทดสอบทางภาษา

– วิดีโอแนะนำตัวเอง ความยาว 5 นาทีเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ (บันทึกไว้ใน USB)

 

ปิดรับสมัคร:

20 พฤศจิกายน 2018 – 10 มีนาคม 2019 (วันหยุดฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2019 ใบสมัครที่ยื่นในช่วงนี้จะได้รับการตรวจสอบในภายหลัง)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.tju.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ