บินฟรี กินฟรี อยู่ฟรี!! กับทุนระยะสั้น เต็มจำนวน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยปักกิ่งได้จัดโครงการ Yenching Global Symposium 2019 ภายใต้ชื่อ Wǒmen: Retelling the China Stories ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้าร่วมประชุมกับนานาชาติภายใต้ธีม ECONOMICS & DEVELOPMENT / POLITICS & LAW และ SOCIETY & CULTURE

โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 29 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2019 ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไปยังปักกิ่ง ค่าที่พัก และค่าอาหารตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ Wǒmen: Retelling the China Stories ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 3 วัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

2. มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีนและสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญเกี่ยวกับประเทศจีน

3. มีภาวะความเป็นผู้นำ

4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5. มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

6. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ Yenching Global Symposiums หรือ Yenching Social Innovation Forums มาก่อน

7. ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีน ทำกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

8 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

yenchingsymposium.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ