กสท โทรคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 14 อัตรา หมดเขต 19 ก.ย. นี้!!

มีงานดีๆ มาฝากกันอีกแล้ว! ใครอยากร่วมงานกับหน่วยงานที่มั่นคงเตรียมตัวให้พร้อม!!

ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 14 อัตรา ดังนี้

 

 

คุณวุฒิที่รับสมัครสอบ:

– คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ จำนวน 2 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือคุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ:

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 19 กันยายน 2562

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ